CLB en MDT

De CLB's van vzw VCLB West hebben een erkenning als multidisciplinair team (MDT). Zo kunnen ze een aanvraag doen voor hulp die niet-rechtstreeks toegankelijk is voor kinderen of jongeren binnen de Integrale Jeugdhulp. Hiertoe stellen ze samen met jou een dossier op dat je zorgvraag omschrijft en motiveert op basis van onderzoek van onszelf en/of van anderen.

Daarnaast zitten de CLB's van vzw VCLB West in een ruimer samenwerkingsverband waarmee ze een erkenning hebben als mulitidisciplinair team (MDT) voor zorgvragen voor meerderjarigen aan het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).
VAPH MDT
feedback