Logopedisten

Als CLB verwijzen we regelmatig naar logopedisten. Dit doen we nooit op naam van een specifieke logopedist , maar aan de hand van een lijst van de logopedisten in ons werkgebied. Ben je nieuw in ons werkgebied, geef gerust je coördinaten door zodat we je kunnen toevoegen op onze lijst. Meer info zoals specialisatie of specifieke doelgroep mogen zeker ook doorgegeven worden.

Wanneer ouders op eigen initiatief beroep doen op hulp van een logopedist, wordt in het kader van de RIZIV-terugbetaling een intelligentieonderzoek gedaan. Als CLB kunnen we beschikbare gegevens doorgeven. Als de leerling bij ons echter niet eerder werd aangemeld of tijdens ons begeleidingstraject er geen redenen zijn om een intelligentieonderzoek uit te voeren, zullen we dat ook niet doen op vraag van ouders of logopedist.

Lees het West-Vlaamse standpunt 'IQ-bepaling in functie van terugbetaling'

Opmerkingen, bedenkingen en voorstellen altijd welkom!


feedback