Jouw rechten

Jij beslist !

Je hebt best wel wat te zeggen binnen het CLB. Het gaat dan ook om jou ! Daarom beschrijven we welke jouw rechten zijn.

Uitleg

Als het CLB iets voor je doet, zal je altijd eerst uitleg krijgen over de hulp die we geven. We luisteren naar jouw vraag en verwachtingen en kijken of we iets voor je kunnen doen. Kunnen we je niet helpen, dan leggen we uit waar je wel hulp kan krijgen.

Inspraak

Als we iets voorstellen, mag je daar altijd jouw mening over geven. Wij vinden het ook toffer als we samen beslissen wat we zullen doen. We vragen jou ook toestemming om dingen te bespreken of om met jou te mogen werken. Als je 12 geworden bent, mag je daar meestal zelf over beslissen. Ben je jonger dan 12, dan beslissen je ouders voor je, maar luisteren we toch ook naar jou, hoor!

Beroepsgeheim

In het CLB hebben we beroepsgeheim. Dit betekent dat we niet zomaar alles aan iedereen mogen vertellen. We spreken met jou af wat we aan anderen zeggen en wat niet.


Alleen bij heel erge dingen vinden we het nodig om bv. je ouders wel in te lichten. Maar dat zeggen we dan ook. We spelen open kaart !

Dossier

Kom je bij ons met een vraag of voor hulp, dan maken we een dossier. Dat is een map waarin we alles schrijven wat we nodig hebben om jou te helpen. Steeds vaker gebeurt dat op de computer. Heb je vragen over je dossier? Wil jij of willen je ouders het dossier inkijken? Praat er dan over met je CLB-medewerker.

Je dossier wordt 10 jaar na de laatste het laatste consult bewaard en 15 jaar als je buitengewoon onderwijs volgt.


Wil je meer lezen over je rechten op school of in de hulpverlening?
www.rechtenopschool.be
www.kinderrechten.be

Ouderrechten

Je rechten als ouder hebben we proberen op te vangen met enkele veelgestelde vragen.

Om hierover meer te weten kan u altijd contact opnemen of een kijkje nemen op www.kinderrechten.be of www.vclb-koepel.be of www.ond.vlaanderen.be/clb.

feedback