Ik ben Einstein niet !

 

einsteinWaarom is op school alles zo moeilijk ?!! Krijg jij ook krullende tenen van algebra en de Franse grammaire? Of vind je het gewoon lastig je te concentreren? Krijg je de kriebels van al die vreemde talen? Of snap je het allemaal wel, maar krijg je het gewoon niet ingestudeerd?

Dan sta je niet alleen! Ook leren moet je leren... en daar wordt op school best wat aandacht aan besteed. Laat zeker op tijd weten aan de leerkracht als je één van deze problemen ervaart. Misschien stelt hij of zij wel voor om dat eens te bespreken met de zorgleerkracht of de leerlingenbegeleider. Deze mensen hebben gestudeerd om je daarbij tips te geven!

Soms heb je niet zomaar een probleempje, maar weet je dat sommige dingen gewoon héél erg moeilijk voor je zijn. Je weet dat je trager rekent, of dat je altijd moeite zal hebben met spelling. In die gevallen kan het nuttig zijn dat jij extra hulp krijgt.

Op dat moment kan je een beroep doen op het CLB om uit te pluizen hoe erg je leerprobleem is en wat we daaraan kunnen doen. Eenmaal dat duidelijk is, komen we op school voor jou op om rekening te houden met je beperking.

Jij kan best véél, al is er soms iets wat minder goed gaat... maar laat dat vooral je toekomst niet in de weg staan !
feedback