Hulpverlener

Jij en de draaischijf

Site-Hulpverlener-algemeenAls CLB weten we dat samenwerken met ons netwerk heel belangrijk is.

De overheid kent ons de rol toe van draaischijf tussen onderwijs en de gezondheids- en welzijnssector. Dit betekent dat we enerzijds toeleiden of verwijzen. Anderzijds maken we de brug van de externe hulpverlener naar onderwijs terug. Dit doen we door de bevindingen van hulpverleners handelingsgericht te vertalen naar de onderwijscontext.

Gezien het decreet 'Rechtspositie van de minderjarige' worden gegevens uitgewisseld mits toestemming van de ouders of de handelingsbekwame minderjarige.

Intussen hebben we samenwerkingsovereenkomsten met tal van diensten en hulpverleners: CAR De Klinker, CAR Elora, CGG Largo, CAW De Papaver, het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg, Huizen van het Kind, Kind & Gezin, huisartsen,...

Sinds de start van de Integrale Jeugdhulp is het CLB ook een Brede Instap-organisatie. Dat betekent dat we elk kind of elke jongere en/of zijn ouders dat schoolloopt minstens één stap verder helpen door de vraag te beluisteren, info en advies te geven, kort te begeleiden of te verwijzen.

Ook als hulpverlener kan je jouw cliënt dus verwijzen naar het CLB. Net daarom vinden we samenwerken erg belangrijk.

 

 

Ben je als hulpverlener nieuw in ons werkgebied?

Geef je coördinaten door en we nemen je op in onze databank van hulpverleners waar we mee samenwerken en naar doorverwijzen.

Ben je op zoek naar de CLB-medewerkers die een patiënt van je begeleiden?

Als je de school kent kan je via de scholenpagina de juiste medewerkers vinden.


 

feedback