profiel2018

CLBchat2017 uren klein kopie

Kortdurende begeleiding in CLB Poperinge

Over...

Kortdurende begeleiding is een 'kernactiviteit binnen de vraaggestuurde werking en wordt in het BVR Operationele doelstellingen omschreven als: "Het bieden van een multidisciplinaire en professionele ondersteuning, in eerste instantie gefocust op het samen met de cliënt zoeken naar antwoorden en oplossingen voor de problematische situatie. De kortdurende begeleiding bestaat uit een aanbod van twee tot acht sessies." (Hiervan kan afgeweken worden in het belang van leerlingen die door hun persoonlijke kernmerken, sociale achtergrond of leefsituatie leerbedreigd zijn.)

Deze kernactiviteit is voorzien voor de begeleidingsdomeinen 'Onderwijsloopbaanbegeleiding' (in het kader van probleemkiezers) en 'Psychosociaal funtioneren'.

Laat je helpen met...

Afspraken

  • De kortdurende begeleiding bestaat uit een aanbod van twee tot acht sessies. Hiervan kan afgeweken worden in het belang van leerlingen die door hun persoonlijke kernmerken, sociale achtergrond of leefsituatie leerbedreigd zijn.

Hoe zit dat met IJH?

Binnen IJH staat het CLB in voor de module:

  • Kortdurende begeleiding van PSF-problematieken voor kinderen en jongeren uit het eigen werkgebied
  • Het omgaan met verontrusting

Hoe registreer ik in LARS?

  • Het bieden van professionele, multidisciplinaire ondersteuning, gericht op het samen met de cliënt zoeken naar antwoorden en oplossingen voor de problematische situatie.
  • Er is rechtstreeks contact met de actor (face tot face, per e-mail, telefoon, ...) of groep van actoren (vb. ADHD-groepjes, sociale vaardigheidstraining, ...).
  • Bestaat in principe uit een aanbod van twee tot acht sessies.
  • Kan enkel als er in het traject vraagverheldering aan voorafgaat.

 


Verwante pagina's: HGD   |   IJH

Te herzien: 30.06.2015

 

feedback