profiel2018

CLBchat2017 uren klein kopie

Handelingsgericht werken in CLB Poperinge

 

Over...

Handelingsgericht werken is een methodiek om met een aangemeld probleem om te gaan. We gaan in dialoog, zoeken naar afstemming, kijken naar de context, leggen de klemtoon op positieve aspecten en leggen de nadruk op wat de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften zijn. Handelingsgericht werken is gestoeld op 7 principes.

We schuiven handelingsgericht werken - samen met het zorgcontinuüm - naar voor als gemeenschappelijk werkkader voor school en CLB !

Laat je helpen met...

Lees meer over de 7 principes waarop handelingsgericht werken gebaseerd is:

 


Verwante pagina's: HGD   |   PRODIA

Te herzien: 30.06.2017

 

feedback