profiel2018

CLBchat2017 uren klein kopie

Handelingsgerichte diagnostiek in CLB Poperinge

Over...

Handelingsgericht diagnosticeren is diagnostische besluitvorming toepassen in de context van onderwijs en opvoeding. Het is een proces van zoeken, integreren en concluderen. Het loopt als een rode draad van de vraagstelling naar de advisering en kent een verloop in de tijd.

 

Laat je helpen met...

Algemeen

In dit proces onderscheiden we verschillende fasen. Hieronder vind je een omschrijving. Deze fasen kan je ook aanduiden tijdens het registreren in LARS.

HGD

Je kan meer over deze fasen lezen via deze handige samenvatting, via www.prodiagnostiek.be of in de boeken van NoĆ«lle Pameijer (bibliotheek).

In ons centrum wordt in een HGD-schema weergegeven wie betrokken is op welk moment van het traject.

Intakefase

Om de intakefase te ondersteunen ontwikkelden we volgende materialen:

 

Strategiefase

De strategiefase heeft als doel een beslissing te nemen over het diagnostisch traject dat nodig is om de hulpvragen uit de intakefase te beantwoorden. Om de strategeifase te ondersteunen ontwikkelden we:

Meer ondersteunende materiaal vind je via www.prodiagnostiek.be/w_uitbreiding_zorg_strategiefase.php of in de specifieke PRODIA-protocollen.

 

Onderzoeksfase

Het doel van de onderzoeksfase is de onderzoeksvragen beantwoorden. Het CLB heeft de regie over het diagnostisch traject,maar voert niet alle onderzoeken zelf uit. Door de leerling, de ouders en de school zo actief mogelijk te laten meewerken, benut het CLB hun deskundigheid en ervaring tijdens het diagnostische proces, wat de handelingsgerichtheid van advies verhoogt. Zo nodig worden externen bij het onderzoek betrokken.

Om de onderzoeksfase te ondersteunen ontwikkelden we per PRODIA-protocol een samenvatting van de aanbevolen onderzoekinstrumenten die op ons centrum beschikbaar zijn.

Meer uitleg en ondersteunend materiaal vind je via www.prodiagnostiek.be/w_uitbreiding_zorg_onderzoeksfase.php en in de specifieke PRODIA-protocollen.

 

Indiceringsfase (nu: Integratie- en aanbevelingsfase)

De integratie- en aanbevelingsfase is een fase van reflectie en bereidt de adviesfase voor. Het doel van de integratie- en aanbevelingsfase is, gebaseerd op de resultaten van de onderzoeksfase, na te gaan welk handelen wenselijk is voor deze leerling en zijn context. Het CLB-team steunt nu vooral op inzichten omtrent verandering en veranderbaarheid.

Om de integratie- en aanbevelingsfase te ondersteunen ontwikkelden we:

Meer uitleg en ondersteunend materiaal vind je via www.prodiagnostiek.be/w_uitbreiding_zorg_integratie_en_aanbevelingsfase.php en in de specifieke PRODIA-protocollen.

 

Adviesfase

In de adviesfase worden de aanzetten uit de integratie-/aanbevelingsfase samen met de betrokkenen verder uitgewerkt. Op het einde van de adviesfase is er een akkoord over de aanpak waar iedereen achter kan staan.

In geval van overgang naar BuO of GON wordt in deze fase ook het (gemotiveerd) verslag opgesteld.

Meer uitleg en ondersteunend materiaal vind je via www.prodiagnostiek.be/w_uitbreiding_zorg_adviesfase.php en in de specifieke PRODIA-protocollen.

 

Handelen en evalueren

In deze fase ligt de klemtoon op de onderlinge samenwerking van de actoren om de afgesproken doelstellingen te realiseren. Er wordt bewust een evaluatie gepland om te kunnen bijsturen.

Lees meer over deze fase via www.prodiagnostiek.be/w_uitbreiding_zorg_handelen_en_evalueren.php .

 

Zo wordt hieraan gewerkt...

De ontwikkelingen binnen PRODIA worden opgevolgd via provinciale werkgroepen, de PRODIA-nieuwsbrief en verwerkt in onze praktijk na overleg in de werkgroep kwaliteitszorg en de personeelsgroep.

 


Verwante pagina's: Diagnostiek   |   HGW   |   PRODIA

Te herzien: 30.06.2015

 

feedback