profiel2018

CLBchat2017 uren klein kopie

PSF in CLB Poperinge

 

Over...

De activiteiten binnen het domein 'Psychosociaal functioneren' (verder: PSF) dragen bij aan de opdrachtsverklaring van het CLB (cfr. Decreet CLB), nl. bij te dragen aan het welbevinden van leerlingen nu en in de toekomst. Op die manier wordt de basis gelegd van alle leren, ontwikkeling en maatschappelijke participatie.

Laat je helpen met...

Visie

In onze visietekst leggen we uit waarom wie kiezen voor handelingsgerichte diagnostiek als manier om de aangemelde problemen te benaderen. We gaan uit van een verbreding om diverse hypothesen te formuleren, deze te onderzoeken en zo te komen tot een handelingsgericht advies. We gaan uit van een sterke wisselwerking met problemen binnen andere begeleidingsproblemen en willen door drempelverlagend te werken en eigen acties en profilering psychosociale problemen bespreekbaar maken.

Lees de volledige visietekst.

Onderliggende thema's

Psychosociaal functioneren omvat volgende thema's: Angst | Faalangst | Fobie | Neerslachtigheid | Depressie | Zelfdoding(sgedachten) | Zelfverwonding | Verlies en verdriet | Rouw- en traumaverwerking | Persoonlijkheidsproblemen | Echtscheiding | Aanpassingsproblemen | Sociale vaardigheden | Problemen in de interactie | Autismespectrumstoornissen | Tics | Pesten en gepest worden | Cyberpesten | Gedragsproblemen en –stoornissen | Agressie | Grensoverschrijdend gedrag | Opvoedingsaanpak en –vaardigheden | Verwaarlozing en mishandeling | Problemen in de thuiscontext | ...

(Uiteraard is deze indeling arbitrair en hebben problemen als eetstoornissen, genderstoornissen, seksuele identiteit, middelenge-of misbruik... evenveel verwantschap met het psychosociaal functioneren als met de preventieve gezondheidszorg.)

Aan de slag met PSF

Waar mogelijk baseren we ons op wetenschappelijk verantwoorde methodieken, zoals de PRODIA-protocollen.
Voor bijkomende inhoudelijke informatie verwijzen we naar het provinciale kennisnet (na inloggen)= www.vclbwestvlaanderen.be 

Wil je een volledige beeld krijgen van op welke manier we de doelstellingen binnen dit begeleidingsdomein realiseren, dan kan je terecht in de visietekst waarin voor elke activiteit de opdracht het BVR Operationele doelen is opgenomen.

 

Zo wordt hieraan gewerkt...

...

 


Verwante pagina's: PRODIA   |   HGD

Te herzien: 30.06.2017

 

feedback