profiel2018

CLBchat2017 uren klein kopie

LES in CLB Poperinge

 

Over...

De activiteiten binnen het domein 'Leren en studeren' (verder: LES) dragen bij aan de opdrachtsverklaring van het CLB (cfr. Decreet CLB), nl. bij te dragen aan het welbevinden van leerlingen nu en in de toekomst. Op die manier wordt de basis gelegd van alle leren, ontwikkeling en maatschappelijke participatie.

Laat je helpen met...

Visie

In onze visietekst leggen we uit waarom wie kiezen voor handelingsgerichte diagnostiek als manier om de aangemelde problemen te benaderen. We gaan uit van een verbreding om diverse hypothesen te formuleren, deze te onderzoeken en zo te komen tot een handelingsgericht advies.

Lees de volledige visietekst.

Onderliggende thema's

Leren en studeren omvat volgende thema's: Intelligentie | (Hoog)begaafdheid | Schoolrijpheid | Geheugen | Rekenen tot dyscalculie | Lezen en spellen tot dyslexie | Taalvaardigheid | Meertaligheid | Taal- en spraakontwikkeling | Motoriek | Schrijfmotoriek | Dyspraxie | Lateralisatie | Algemene ontwikkeling en ontwikkelingsachterstand | Leer- en studiemethode | Werkhouding | Aandacht en concentratie | AD(H)D | Motivatie | Uitstelgedrag | ...

Aan de slag met LES

Waar mogelijk baseren we ons op wetenschappelijk verantwoorde methodieken, zoals de PRODIA-protocollen.
Voor bijkomende inhoudelijke informatie verwijzen we naar het provinciale kennisnet (na inloggen)= www.vclbwestvlaanderen.be 

Wil je een volledige beeld krijgen van op welke manier we de doelstellingen binnen dit begeleidingsdomein realiseren, dan kan je terecht in de visietekst waarin voor elke activiteit de opdracht het BVR Operationele doelen is opgenomen.

 

Zo wordt hieraan gewerkt...

...

 


Verwante pagina's: PRODIA

Te herzien: 30.06.2017

 

feedback