staptmetjemee

CLBchat2017 uren klein kopie

Informatieveiligheid beïnvloedt samenwerking school-CLB

U bent ongetwijfeld op de hoogte dat op 25 mei 2018 de Europese regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens in voege gaat, nl. de AVG (Algemene Verordering Gegevensbescherming). Dat zal ook gevolgen hebben voor de samenwerking school-CLB.

Vooraleer daarover met scholen in gesprek te gaan, proberen we visie te vormen en juridische uitklaring te vinden voor een aantal kwesties, zoals:

  • Volstaat een generieke toestemming voor de uitwisseling van gegevens tussen school en CLB of niet?
  • Kan een CLB-medewerker gegevens met betrekking tot een leerling noteren als die daarvoor geen toestemming heeft van ouders en/of de handelingsbekwame leerling?
  • Kan een CLB-medewerker toegang krijgen tot het leerlingendossier op school?
  • Welke afspraken zullen gemaakt moeten worden in de samenwerking met de ondersteuningsteams?


Naast de regelgeving willen we ook beroep doen op een gezond aanvoelen inzake de beschering van de privacy. Een eenvoudige vraag om te stellen daarbij is: ‘Zou ik als ouder willen dat men op onze manier omgaat met vragen/informatie/… over mijn kind?’
Wordt ongetwijfeld vervolgd.

 

 

feedback