profiel2018

CLBchat2017 uren klein kopie

Leren en studeren: wat en hoe?

Kinderen en jongeren gaan op de eerste plaats naar school om te leren en te studeren. Zonder een basis van kennis en vaardigheden kan je in onze complexe maatschappij geen kant uit. Ook voor de leerkracht is onderwijzen en goed les geven hun eerste opdracht. Vanzelfsprekend lukt het leren en studeren best als je je ook goed voelt.

Om verschillende redens kan het leren en studeren moeilijk verlopen of gewoonweg 'lastig ' zijn. Niet alleen de leerlingen die afhaken bij de leerstofverwerving maar ook de leerlingen die onvoldoende uitgedaagd worden om nog bij te leren, moeten we kunnen bijstaan.

Voorbeelden van problemen:

 • - Hoe pak ik in de klas een leerprobleem ( dyslexie) aan?
 • - Hoe ondersteun ik die verstrooide leerling bij zijn cijfertechniek?
 • - Wat als ik als leerkracht twijfel aan de verstandelijke mogelijkheden?
 • - Welke maatregelen kunnen we met de leerling afspreken om beter met zijn leesmoeilijkheid om te gaan?

Wat kan je van een CLB verwachten?

 • - Het CLB onthaalt elke vraag en verheldert het probleem ( hoe lang al? , hoe ernstig? ,...)
 • - Niet alleen het stellen van een diagnose maar ook in kaart brengen wat die leerling nodig heeft is een belangrijke opdracht.
 • - Hoe kunnen we de leerkracht in de klas ondersteunen bij de aanpak van het probleem?
 • - Welk bruikbaar advies geven we aan de ouders /leerling/lkr mbt het probleem?
 • - Indien langdurige of intensieve begeleiding noodzakelijk is , verwijzen we door en volgen dit op.

Wat verwacht de school van het CLB?

 • - Het CLB schetst een breed beeld van de het probleem: wat is het probleem?, wat heb je reeds gedaan om het te voorkomen of te verhelpen?
 • - Op een constructieve wijze samenwerken met de leerkracht : Wat werkt ? of wat werkt er (nog) niet ?
 • - Samen zoeken naar oplossingen en verbeteringen van de aanpak.
 • - Beslissen of de leerling nood heeft aan een meer individueel traject of een verwijzing naar een school op maat.
feedback