profiel2018

CLBchat2017 uren klein kopie

Brochure voor ouders: ‘Pesten aanpakken? Wat kunnen ouders doen?’

De ouderkoepelverenigingen hebben een brochure voor ouders ontwikkeld. Misschien kunnen jullie als school deze ook verspreiden of bekendmaken bij ouders?


Pesten is een probleem waarbij heel wat leerlingen betrokken zijn op school. Het is schadelijk gedrag met negatieve gevolgen. Een positief schoolklimaat is erg belangrijk om pesten te voorkomen en aan te pakken. Een schoolbrede aanpak biedt het meeste kans op succes, waarbij iedereen op en rond de school meewerkt aan het welbevinden van de kinderen. Het gaat dan onder andere over het scheppen van een sfeer van gastvrijheid, wederzijds respect en participatie.

Ouders zijn waardevolle partners in alles wat het onderwijs van hun kinderen aangaat. Ze zijn bezorgd om hun kinderen en willen hun veiligheid en welbevinden garanderen, zeker in pestsituaties waar die veiligheid en het welbevinden in het gedrang komt. Ouders kunnen op verschillende manieren ondersteunen, door o.a. hun kinderen te vormen in het reageren op pestsituaties.

De ouderkoepelverenigingen hebben hiervoor een brochure ontwikkeld die ouders informatie geeft over wat ze thuis kunnen doen om pesten te voorkomen of ermee om te gaan. Er bestaan immers nog veel misverstanden. Zo is er de hardnekkige visie dat het pesten wel zal stoppen als de dader maar zwaar genoeg gestraft wordt. Een van de fundamenten is echter dat iedereen nauw betrokken wordt bij het zoeken naar oplossingen. Kinderen bestempelen als ‘pestkop’, ‘slachtoffer’ of ‘getuige’ gebeurt niet. Pesten wordt in de brochure bekeken als een leersituatie voor kinderen. Zij beschikken zelf over heel wat talenten en mogelijkheden om problemen op te lossen. Kinderen hier sterker in maken, is een onderdeel van de anti-pestbenadering.

Deze brochure wil ouders daarbij helpen en geeft tips om als ouder een actieve rol te spelen. De tips gaan vooral over het versterken van kinderen zodat pesten geen kans krijgt of kan gestopt worden. Er wordt aandacht besteed aan kinderen die gepest worden, kinderen die pesten en aan kinderen die omstaander zijn. De hulp van ouders in de aanpak van pesten staat vanzelfsprekend niet los van acties en maatregelen die op schoolniveau kunnen worden genomen. Het gaat dan zowel om het preventief werken aan een verbindend schoolklimaat, als over een oplossingsgerichte aanpak bij een concrete pestsituatie.

Geïnteresseerd in deze brochure? Je vindt hem via deze link terug.

Karolien Dammen, Vrij CLB Poperinge

feedback