staptmetjemee

CLBchat2017 uren klein kopie

2017-2018, een spannend schooljaar

Dit schooljaar wordt best een spannend jaar voor de leerlingenbegeleiding. De overheid werkt aan een nieuw kader voor leerlingenbegeleiding die de rollen en taken van zowel scholen, CLB als pedagogische begeleidingsdiensten scherp moet stellen.

Zo zou de uitbouw van een geĆÆntegreerd zorgbeleid een erkenningsvoorwaarde voor de school worden. Zo streeft men ook naar een schaalvergroting bij de CLB en wil men richtlijnen inschrijven voor een ruime toegankelijke leerlingenbegeleiding.
Na een eerste principiƫle goedkeuring door de Vlaamse Regering worden nog bijkomende adviezen verwerkt en verwacht men dat de nieuwe regelgeving in voege zal gaan vanaf 1 september.

We willen als CLB graag met de scholen in het tweede en derde trimester samenzitten om de nieuwe regelgeving samen te lezen, te begrijpen en daaraan acties of conclusies koppelen. Wordt vervolgd !

 

feedback