profiel2018

CLBchat2017 uren klein kopie

CLB en onderwijs

Het CLB staat voor Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Met vragen over studiekeuze, leren en studeren, gezondheid of welbevinden kan je op het CLB terecht.

Op de website wordt op maat van de bezoeker info gegeven over deze thema's.

We stellen het CLB en onze werking kort voor in bijgaande folder:

pdffolder voor leerlingen

pdffolder voor ouders

Meer uitgebreide info over het CLB kan je lezen op de websites van het Ministerie van Onderwijs of van de Vrije CLB-koepel.

feedback